søndag 10. januar 2016

Biologi: Bløtdyr

Et lite innblikk i det daglige.

Det er noe nytt vi lærer hver dag. I det siste var tema "Bløtdyr" (Mollusca). Vi leste om diverse bløtdyrklasser, så på video om mollusca, leste fagbøker på flere språk. 

Vi studerte bløtdyr, både levende og døde, deres skall og anatomi. I dag hadde vi en praktisk oppgave for å avslutte temaet. 

Først studerte vi klasse av snegler (Gastropoda).

Her så vi på diverse snegleskall som vi har en stor kolleksjon av. 
Vi snakket blant annet også om det gylne snitt som kan være sett både i natur og kunst. 


Og så studerte vi en levende snegle, for å forstå den utvendige
anatomien.
Dette er resultatet av studiet av Gastropoda.

Så tok vi i betraktning den andre klassen, Skjell (Muslinger). 
Her er det noen av muslingskjell som vi har. 

Så studerte vi et levende kamskjell. 

Vi så på om det reagerte når vi tok på det. 

Så preparerte vi kamskjellet og flere blåskjell. 

Resultatet av det vi lærte ble skrevet inn i notatboken.

Vi digger biologi!