onsdag 6. november 2013

Munch

I år ferieres det 150-årsjubileet til Edvard Munch, og derfor er det nesten umulig å ikke inkludere hans verk i  undervisningen. Vi kunne heller ikke glemme denne datoen. Vi har hatt et stort prosjekt knyttet til Munchs kunst.

I denne forbindelsen besøkte vi både Munchmuseet og Nasjonalgalleriet. Vi leste Munchs biografi og så etter spor av hans tanker og opplevelser i arbeidet hans (Munchs reise til Paris påvirket stilen hans; søster Sophies sykdom og død ble gjenskapt i maleriene; osv). For å sette Munchs kunst i sammenheng sammenlignet vi hans verk med malerier fra den samme tidsperioden, utforsket diverse "epoker" i Munchs utvikling som kunstner og studerte hans motivvalg og malemåter. Spesielt var det klart at i løpet av tidlige år når Munch ikke hadde funnet sin egen stil ennå, påvirket diverse andre stiler arbeidet hans, og det er mulig å se både impresjonisme og realisme i de tidligere malerier, for eksempel, "Rue Lafayette" er et typisk impresjonistisk bilde malt av Munch i løpet av hans opphold i Paris (1891).


Maria studerer Munchs "Rue Lafayette" i Nasjonalgalleriet.

Det var også interessant å finne ut hvordan Munch malte selvportrettene i ungdomsårene for så å sammenligne de med selvportrettene malt i senere tider, spesielt mot livets senere faser. Fargevalg, mørke og lyse motiver, symbolikken i kunsten hans - alt dette studerte vi, både gjennom å se på bildene, lese kunstbøker og å ta guidet turer i Munch utstillinger. Her prøvde vi å gjenskape Munchs bilde Rød villvin (1898-1890).


 Vi var på broen ved Ekeberg hvor Munch antakelig har plassert sine Skrik bilder. (Det er flere meninger om hvor steder for det berømte Skrik-motivet er. Gamlebyen historielag, for eksempel, mener en annen sti og utsikt har motivert Munch mest. Godt mulig!!)


Maria er en Skrik-skikkelse. 

Vi har også malt noen bilder i "Munch-stil" og eksperimentert med diverse former av Munchs kunst. Veldig lærerikt, ikke minst for de voksne i familien :). 

Studiematerialer:

- Presentasjon av Munchs kunst.
- NRK Super
- NRK Skole
- Edvard Munch: Et arbeidshefte for barn og unge. Munch-museets undervisningsseksjon, 2005.
- Lande M. (2010): Munch for barn. Sem og Stenersen Forlag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar